Bewust-Zijn Counseling


Als je altijd blijft doen wat je altijd hebt gedaan,
zul je altijd blijven krijgen wat je altijd hebt gekregen.

- Loop je op bepaalde punten steeds vast in je leven? 

- Kom je steeds weer in herhalende patronen terecht?
- Heb je last van bepaalde emoties en/ of gedachten of merk je dat je juist bepaalde emoties zoals verdriet of boosheid niet kunt ervaren? 
- Weet je niet zo goed welke kant je op moet in je leven?

- Heb je geen idee waar het probleem zit, maar toch een gevoel dat het niet helemaal lekker loopt? 
- Of heb je (een gevoel van onbewuste) traumatische ervaringen in je verleden?
Dan is Bewust-Zijn counseling een hele goede insteek. 

Om hier iets aan te kunnen doen is bewustwording nodig. Vaak komen we vast te zitten in herhalende patronen, veroorzaakt door belemmerende overtuigingen, vastzittende emoties, overlevingsstrategieën en verdedigingsmechanismen. Bewust of niet bewust, vaak met enorme frustratie omdat er zo weinig beweging in mogelijk was

Natuurlijk Helend biedt namelijk methodes, waarin echte transformatie wel mogelijk is. Een leven voorbij moeizame herhalende patronen.
Een methode die werkt: WERK®-METHODE (Ware ERKennings-METHODE). Deskundige begeleiding in transformatie van onbewuste blokkades en/of verwerking van trauma. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van INNERLIJK KIND visualisaties, FOCUSSEN, EFT, MINDFULNESS en GESTALT en OPSTELLINGEN in visualisaties. 
In een eerste gesprek wordt vaak de achtergrond van de problematiek al helder.

Vastzittende patronen zijn nooit voor niets ontstaan. Ze hebben altijd een functie gediend, hoe belastend het ook in het hier en nu kan zijn. Het is erg belangrijk om deze functie en intentie van de patronen te leren KENNEN. Te leren ER-KENNEN alvorens verandering mogelijk. Natuurlijk Helend werkt met verschillende van deze ER-Kennings methodes.

Over de verschillende methodieken


De WERK-METHODE ® - Tanya Reitsma
Via de WERK®-METHODE (Ware ERKennings-METHODE) gebaseerd op de Healing Code, wordt contact gemaakt met bekende en/ of onbekende negatieve beelden/ herinneringen, ongezonde overtuigingen, vastzittende emoties en verdedigingsmechanismen.  Door middel van de WERK-METHODE komt er begrip voor hoe je hebt kunnen vastlopen. Er vindt echt ERKENNING plaats van wat er is. Onverwerkte gebeurtenissen en vastgezette emoties worden alsnog verwerkt. Stap voor stap worden belemmerende overtuigingen op een natuurlijke manier getransformeerd in ondersteunende waarheden. Transformatie van overtuigingen, emoties en beelden vindt blijvend plaats. Belemmerende overtuigingen worden veelal binnen 1 sessie getransformeerd.

Focussen (volgens Gendlin)
Alle antwoorden zitten al in je lichaam. Focussen is een methode om via het lichaamsbewustzijn antwoorden te krijgen. Een deel van je lichaam gaat reageren als je een vraag wordt gestelt. Je wordt begeleid om dieper contact te maken met dat deel van je lichaam. Je kunt dan in detail omschrijven hoe het voelt en vanuit dit gevoel verkrijg je heldere antwoorden over de vraag.


EFT (Emotional Freedom Technique)
EFT wordt toegepast om o.a. trauma’s, fobieën, lichamelijk of psychosomatische klachten te behandelen. De emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen wordt geneutraliseerd, waardoor deze negatieve emoties en pijn kunnen worden losgelaten.

Innerlijk Kind

Via visualisaties wordt je begeleidt om weer in contact te komen met het Innerlijke kind in jezelf. Gevoelens die nog bij het kind gedeelte horen worden zichtbaar en gevoeld. Er vind liefdevolle erkenning plaats van alle emoties en ervaringen die dit kind nog bij zich draagt, waardoor heling plaats vindt. 

MINDFULNESS
Zie onder Mindfulness
Natuurlijk Helend
Paramedisch Natuur-
Geneeskundig Therapeut
Tanya Reitsma
Groningen
Tel 06-24530070
info@natuurlijkhelend.nl