Voeding & Leef-Wijs

Natuurlijk Helend biedt ondersteuning bij het verkrijgen van een nieuw eetpatroon die meer helend en specifiek op  jou is afgestemd. Ook wordt er begeleiding bij vasten, zuur-basen, mayr-vasten en darmspoelingen aangeboden.

Uit een complete voedingsanamnese en voedingsdagboek haal ik informatie over jouw voeding, je gedrag en je gevoelens t.o.v. voedsel. Samen met de ziektegeschiedenis en actuele klachten kan ik aangeven welke voedingsmiddelen voor jou belastend danwel ondersteunend zijn.

Vastenbegeleiding

Vasten is het geheel of gedeeltelijk onthouden van voedsel . Tijdens het vasten is de energie voorziening van het lichaam afkomstig van de verbranding van vetweefsel (met daarin opgeslagen gifstoffen) i.p.v. glucose. Afvalstoffen die uit het vetweefsel en darmsysteem (slakvorming) komen in de bloedbaan terecht en worden indirect via de lever en lymfe en direct via de nieren, darmen, longen en huid uit het lichaam verwijderd. Ondersteuning van de organen die deze uitscheiding bevorderen is nodig tijdens dit proces b.v. door kruidentheeen, leverpakkingen, massages, saunagangen en andere hydrobehandelingen, yoga, ademhalingstechnieken, klysma’s en kleikuren. Tevens dient er voldoende rust en ontspanning tijdens het proces te worden ingepland zodat het systeem de kans krijgt te ontlasten. Gedurende dit innerlijke lichamelijke schoonmakingsproces treedt tevens een innerlijke geestelijke schoonmaak op.  Oude patronen en onverwerkte emoties kunnen weer naar boven komen en nu worden losgelaten. Hierdoor ontstaat er weer ruimte om nieuwe inzichten op te nemen en oude patronen te transformeren.

Tijdens de vastenbegeleiding is zowel aandacht voor de lichamelijke ondersteuning alswel de geestelijke. Er komt een specifiek op de persoon toegespitst programma met een afbouw, kuur en opbouw periode en lichaamsgerichte behandelingen.

Zuur-basen begeleiding

Het lichaam heeft een relatief constante zuurtegraad nodig. Van nature heeft het lichaam een licht basenoverschot pH ongeveer 7.2  Het overschot aan zuren wordt zoveel mogenlijk uitgescheiden door de nieren en tevens via de longen. Als de zuurvorming in het lichaam teveel toeneemt en het uitscheidingsmechanisme niet meer optimaal kan werken, treedt verzuring van het lichaam op dat zich gaat vastzetten in de weefsels zoals spieren, pezen, onderhuids bindweefsel en gewrichten. Dit kan aanleiding geven tot veel uiteenlopende klachten zoals vermoeidheid, huidproblemen, hoofdpijn tot reumatische klachten. Van belang is om weer een goed zuurbasen evenwicht te krijgen. Dit kan door voornamelijk een basen-gericht voedingspatroon te volgen en ondersteuning te bieden aan het uitscheiden van de overtollige zuren.


Natuurlijk Helend
Paramedisch Natuur-
Geneeskundig Therapeut
Tanya Reitsma
Groningen
Tel 06-24530070
info@natuurlijkhelend.nl