Natuurlijk Helend(e) Informatie

Vul je e-mail in en je wordt op de hoogte gehouden
van Natuurlijk Helend(e) Informatie.  
De Nieuwsbrief zal max 5x per jaar uitkomen.

NIEUWS
Voor cliënten van Natuurlijk Helend is er nu op elke 1e en 3e dinsdag van de maand 
(uitgezonderd vakanties) een gratis Mindful Moment van 9.30 - 10.30 op de Vismarkt 34a. Je hoeft Ervaring met Mindfulness is niet nodig. Je bent welkom in het pand 5 minuten van te voren

VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE OVER MINDFULNESS, YOGA of
andere activiteiten van CENTUM natuurlijk helend KIJK OP

WWW.CENTRUMNATUURLIJKHELEND.NL/NIEUWS-AGENDA

Natuurlijk Helend
Paramedisch Natuur-
Geneeskundig Therapeut
Tanya Reitsma
Groningen
Tel 06-24530070
info@natuurlijkhelend.nl